• Εξαγνιστής αέρα ιατρικού βαθμού
  • κινητός εξαγνιστής αέρα
  • Εξαγνιστής αέρα μορίων
  • Αποστείρωση αέρα νοσοκομείων
sales@ekeair.com